จำนวน 17 โรงเรียน
 

ที่

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

1 ศรีวิกรม์  ถนนสุขุมวิท  
2 พระหฤทัยคอนแวนต์ ถนนสุนทรโกษา  
3 สามัคคีสงเคราะห์  ถนนอาจณรงค์  
4 คลองเตยวิทยา ถนนพระราม 4  
5 พระโขนงวิทยา ถนนพระราม 4  
6 ซินหยกฮั้งกงฮัก ซอยหิมะทองคำ  
7 สิงฟ้า ซอยสุขุมวิท 26  
8 วรรณวิทย์  ซอยสุขุมวิท 8  
9 ดรุณาลัย  ซอยนภาศัพท์  
10 วชิรสิน ซอยนภาศัพท์  
11 วิศาลวิทย์ ซอยสันติสุข  
12 อนุบาลกุ๊กไก่ ถนนพระราม 4  
13 อนุบาลบ้านรัก ซอยแสงจันทร์-รูเบีย  
14 อนุบาลศรีวัฒนา ซอยสุขุมวิท 46  
15 อนุบาลอธิพร ซอยสุขุมวิท 50  
16 ไทยประสิทธิศาสตร์ ถนนสุนทรโกษา  
17 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4