จำนวน 4 โรงเรียน
 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ผู้อำนวยการ โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถนนอาจณรงค์ ชุมชนล็อค 4-5-6 นายสมชาย อู่สุวรรณ 0 2249 0499
2 โรงเรียนวัดคลองเตย ห้าแยก ณ ระนอง นายสุริยา ต้นทอง 0 2249 3412
3 โรงเรียนวัดสะพาน ถนนริมทางรถไฟสายเก่า นายสวรรค์ กวดขุนทด 0 2311 5120
4 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ถนนอาจณรงค์ นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ 0 2249 6773