เขตคลองเตยแบ่งพื้นที่เขตการปกครองเป็น 3 แขวง คือ
1.  แขวงคลองเตย         7.069  ตารางกิโลเมตร
2.  แขวงคลองตัน         1.728  ตารางกิโลเมตร
3.  แขวงพระโขนง        3.519  ตารางกิโลเมตร

รวมพื้นที่เขต              12.316 ตารางกิโลเมตร

                    ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตวัฒนา ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกติดถนนสุขุมวิทด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางของถนนสุขุมวิท ด้านเหนือผ่านซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต้) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ

                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้านเหนือ     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวขอบทางจนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดีตัดผ่านทางด่วนเฉลิมมหานครผ่านแนวทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ ผ่านชุมชนสวนอ้อยจรดกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

                   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่หลังชุมชนสวนอ้อยจรดกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออก

                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตยานนาวา เขตสาทรและเขตปทุมวัน ตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสาย    ช่องนนทรีด้านตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้านตะวันออกบรรจบ ถนนสุขุมวิทด้านเหนือ