ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564