ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริม (นม) สำหรับปีการศึกษา 2/2564) ฝ่ายการศึกษา

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
image