เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. รสจืด บรรจุกล่อง 200 ซี.ซี.สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ)

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564