ตกลงราคา-จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 8 ตัว

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 ตกลงราคา-จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 8 ตัว