ตกลงราคา-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก 1 เครื่อง

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตกลงราคา-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก 1 เครื่อง
เอกสารแนบ