ตกลงราคา-งานจัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 38 จากถนนสุขุมวิท ถึงหน้าบ้านเลขที่ 29 โดยวิธีตกลงราคา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง งานจัดซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 38 จากถนนสุขุมวิท ถึงหน้าบ้านเลขที่ 29 โดยวิธีตกลงราคา
เอกสารแนบ