ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตคลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563