ราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตคลองเตย (ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย)

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564