ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 204 ชุด ของโรงเรียนวัดคลองเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565