ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565