คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
image

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน

(วันที่​ 25 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา​ 13.30 น.​ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตคลองเตย​ ครั้งที่​ 4/2565​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 7 สำนักงานเขตคลองเตย ติดตามและประเมินสถานการณ์​แนวทางการปฏิบัติภารกิจสู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตยและติดตามผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT (ITA)​ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำกับติดตามการทำงานของทุกฝ่าย