สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ปี พ.ศ. 2564

เอกสาร

หมายเหตุ

          เดือน ตุลาคม 2564เปิด 
          เดือน พฤศจิกายน 2564เปิด 
          เดือน ธันวาคม 2564เปิด 
   
ปี พ.ศ. 2565  
          เดือน มกราคม 2565เปิด 
          เดือน กุมภาพันธ์ 2565เปิด 
          เดือน มีนาคม 2565เปิด 
          เดือน เมษายน 2565เปิด 
          เดือน พฤษภาคม 2565เปิด