แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตคลองเตย

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ (เว็บไซต์สำนักงานเขต)เว็บไซต์สำนักงานเขต
แผนจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ (EGP กรุงเทพมหานคร)ระบบ EGP ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร