ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย ที่ผ่านการคัดเลือก

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565