ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565