ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง ขอความร่วมมือปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565