จ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เขตคลองเตย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงานเขตคลองเตย

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายนายพนมไพร โยธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เขตคลองเตย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงานเขตคลองเตย