เขตคลองเตยร่วมเปิดตัวโครงการ Bangkok Zero Waste Park ส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ นำร่องพื้นที่เขตคลองเตย​ ณ​ อุทยานเบญจสิริ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
image

เขตคลองเตยร่วมเปิดตัวโครงการ Bangkok Zero Waste Park ส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ นำร่องพื้นที่เขตคลองเตย​ ณ​ อุทยานเบญจสิริ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
image

(วันที่​ 21 เมษายน​ 2565)​ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดตัวโครงการ Bangkok Zero Waste Park : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ ณ พื้นที่อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย​ ภายใต้หัวข้อ "First Bangkok Zero Waste Park : สุขุมวิท คิดก่อนทิ้ง" ณ ลานประติมากรรมเหรียญ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท​ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด และภาคีเครือข่ายโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม​ได้ร่วมดำเนินโครงการ​เพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย ระยะที่ 2 สนับสนุนการจัดเก็บและรวบรวมขยะแยกประเภท​ เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ทั้งนี้​ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม​ (นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ​ โดยมีนางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ