คลองเตยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม."

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
image

คลองเตยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม."

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
image

(วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ พร้อมด้วยนางสาวกัลยา​ ลิขิตสารวิทย์​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต​ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม." ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ดินแดง เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเนื่องในวาระพิเศษที่กรุงเทพมหานคร​ ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 50 แห่งการสถาปนา เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในการทำงานและ​ความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพมหานคร​ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวต่อไปอย่างมีทิศทาง

ทั้งนี้​ นายชวิน​ทร์​ ศิรินาค​ รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ ได้เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าว​ พร้อมสมัครสมาชิกเป็นคนแรกบนแพลตฟอร์ม​ 50 ปี​ กรุงเทพฯ​ มหานครของทุกคน