#เขตคลองเตยร่วมกับกรมควบคุมโรคสนับสนุนภารกิจ Vaccine Booster Dose ในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

#เขตคลองเตยร่วมกับกรมควบคุมโรคสนับสนุนภารกิจ Vaccine Booster Dose ในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

(วันที่ 29 มีนาคม 2565) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจ Vaccine Booster Dose ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ณ แคมป์คนงานก่อสร้างทีทีเอส ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

>>>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยรุนแรงการเสียชีวิดจากโรคและการสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร #bmaenvisanteam