#เขตคลองเตย ประชาสัมพันธ์ #นัดทิ้ง #นัดเก็บ #ขยะชิ้นใหญ่ #ประจำเดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

#เขตคลองเตย ประชาสัมพันธ์ #นัดทิ้ง #นัดเก็บ #ขยะชิ้นใหญ่ #ประจำเดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

 

สำนักงานเขตคลองเตยให้บริการ 

 

นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ 

 

ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยในเดือนมีนาคม 2565 กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
 

 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ชุมชนภูมิจิตร
 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ชุมชนวัดคลองเตยใน 1
 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
 

 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข

จึงขอความร่วมมือ 

 

จากประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว 

 

ได้นำขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย นำมาวางไว้บริเวณจุดพักรวมขยะมูลฝอยของท่าน 

 

ก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ เข้าไปจัดเก็บแล้วนำมากำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหมู่บ้านใด 

 

 

มีขยะชิ้นใหญ่จำนวนมาก #สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
#ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
#สำนักงานเขตคลองเตย
 

 

โทร. 02 240 2486 หรือ 02 240 2489