เขตคลองเตยปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565
image