เขตคลองเตยพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย 9 มิติ 214 ข้อ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

(วันที่ 26 พฤษภาคม 2565)​ เวลา 10.30 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมคณะผู้บริหารเขต​ ประชุมพิจารณา​ พร้อมมอบหมายงาน​ และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ทั้ง 9 มิติ 214 นโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย