การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตคลองเตย

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(วันที่​ 2​ พฤษภาคม​ 2565) นางสาวปิยธิดา​ นิยม​ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย​ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะครึ่งปีงบประมาณ และการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT (ITA) เนื่องด้วยมีการดำเนินการเพียง 1.5% จึงได้เน้นย้ำให้กับหัวหน้าฝ่ายและรักษาการหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกันประเมินผล ณ ห้องประชุมชั้น  5 สำนักงานเขตคลองเตย​ โดยมีคณะผู้บริหารเขต​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม