ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 

 

เอกสารสถิติผู้มาใช้บริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565  

ตุลาคม 2564

เอกสาร 

พฤศจิกายน 2564

เอกสาร 

ธันวาคม 2564

เอกสาร 

มกราคม 2565

เอกสาร 

กุมภาพันธ์ 2565

เอกสาร 

มีนาคม 2565

เอกสาร 

เมษายน 2565

เอกสาร 

พฤษภาคม 2565

เอกสาร 

 


ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564      >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน มิถุนายน 2564        >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน พฤษภาคม  2564    >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน เมษายน 2564        >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน มีนาคม 2564         >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน มกราคม 2564        >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน ธันวาคม 2563        >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   >>>   เปิดเอกสาร  <<<
ประจำเดือน ตุลาคม 2563         >>>   เปิดเอกสาร  <<<