ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกทักษะอาชีพตามโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567