ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) อาหารเช้า-อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 25-28 ธันวาคม 2566 รวม 4 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2567