ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตยประจำเดือนมกราคม 2567 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2567