ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565