ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการดำเนินงานตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศุกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รายการ ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565