เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ฝ่ายปกครอง))

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564