นางสาววนิดา  เจียงไพศาลกุล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักพัฒนาสังคม
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)

 
  

  

เขตตรวจราชการ 1  (กรุงเทพเหนือ)
 

  

นายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 1

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักการจราจรและขนส่ง
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร)
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  
นายจิระเดช  กรุณกฤตกุล
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ
สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  
นางกนกพรรณ  ธีระคำศรี
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตลาดพร้าว
  
นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตบางซื่อ
  
นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตจตุจักร
  

นางวิไล  เจริญชัยสกุล
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตหลักสี่
สำนักงานเขตดอนเมือง
สำนักงานเขตสายไหม
สำนักงานเขตบางเขน

  

  

เขตตรวจราชการ 2  (กรุงเทพตะวันออก)
 

  

นางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 2
 

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักเทศกิจ
สำนักงาน ก.ก.
ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานการต่างประเทศ  และสำนักงานประชาสัมพันธ์)

  
นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานกฎหมายและคดี)
  
นางสาวนราทิพย์  ผินประดับ
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตบางกะปิ
สำนักงานเขตคันนายาว
สำนักงานเขตหนองจอก
  
นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตคลองสามวา
สำนักงานเขตมีนบุรี
สำนักงานเขตบึงกุ่ม
  

นางสายชล  เพชรตระหง่าน
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตลาดกระบัง
สำนักงานเขตประเวศ
สำนักงานเขตสะพานสูง

  
  

  

เขตตรวจราชการ 3  (กรุงเทพใต้)
 

  

นางอณุสรา  ชื่นทรวง
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 3

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักการแพทย์
สำนักอนามัย
กองงานผู้ตรวจราชการ  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  
นางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตสวนหลวง
สำนักงานเขตคลองเตย
สำนักงานเขตวัฒนา
  
นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตบางรัก
สำนักงานเขตบางนา
สำนักงานเขตพระโขนง
สำนักงานเขตบางคอแหลม
  
นายชูชาติ  สุวรรณนที
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตสาทร
สำนักงานเขตปทุมวัน
สำนักงานเขตยานนาวา
  

  

เขตตรวจราชการ 4  (กรุงเทพกลาง)
 

  

นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักการศึกษา
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานการเจ้าหน้าที่  และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
 
  
นางศิริพร  ปิยะนาวิน
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตพระนคร
สำนักงานเขตดุสิต
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักงานเขตพญาไท
  
นางกนกพรรณ  ธีระคำศรี
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตดินแดง
สำนักงานเขตราชเทวี
สำนักงานเขตห้วยขวาง
สำนักงานเขตวังทองหลาง
  

  

เขตตรวจราชการ 5  (กรุงธนเหนือ)
 

  

นายธนกร  ไชยศรี
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
สำนักสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 
  
นายพยชน์  หาญผดุงกิจ
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตคลองสาน
สำนักงานเขตธนบุรี
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
สำนักงานเขตจอมทอง
  

นางกฤติมา  นิ่มน้อย
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตบางพลัด
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
สำนักงานเขตบางกอกน้อย
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

  

  

เขตตรวจราชการ 6  (กรุงธนใต้)
 

  

นายปิยะ  พูดคล่อง
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
หัวหน้าเขตตรวจราชการ 6

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
สำนักการคลัง
ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานตรวจสอบภายใน )
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
(เฉพาะสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
และสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)
สำนักงานเขตบางแค
  
นางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ : 
สำนักงานเขตทุ่งครุ
สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ
  

นางเอื้อจิตต์  เปลี่ยนขำ
ผู้ตรวจราชการสูง

รับผิดชอบตรวจราชการ :
สำนักงานเขตบางบอน
สำนักงานเขตหนองแขม
สำนักงานเขตภาษีเจริญ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน

  

หมายเหตุ  อ้างอิงตามคำสั่ง
- กรุงเทพมหานคร ที่ 319/2566  ลงวันที่ 27 มกราคม 2566
- กรุงเทพมหานคร ที่ 408/2566  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
  


Update :  10/02/2566