ตรวจจุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางนา ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 

ตรวจจุดทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางนา ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

              วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการสูง  นายพนมไพร  โยธิกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางนา ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอรุณี  อินถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนา หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าบริเวณพื้นที่ทำการค้าทั้งหมด 6 จุด ดังนี้
              1) หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบางนา
              2) หน้าเดอะเครนตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา
              3) ปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง)
              4) ปากซอยสุขุมวิท 66/1 (ฮอนด้า)
              5) ปากซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
              6) ถนนสรรพาวุธ (หน้าองค์การแก้วเดิม)
              จากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าทุกจุดในพื้นที่ได้มีการทำประวัติผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว โดยแสดง QR Code ติดไว้ที่หน้าร้านของผู้ทำการค้าครบถ้วนทุกร้าน สำหรับตรวจสอบข้อมูลของผู้ทำการค้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลแอบอ้างและหาผลประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ และขอความร่วมมือผู้ทำการค้าตามจุดให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณค้าขายให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สุขอนามัย รวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กรุงเทพมหานครกำหนด

 


Update :  25/01/2566