ผู้ตรวจราชการฯ ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาจุดทำการค้าในพื้นที่เขตคลองเตย

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 

 

ผู้ตรวจราชการฯ ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาจุดทำการค้าในพื้นที่เขตคลองเตย

                วันที่ 17 มกราคม 2566 นางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง พร้อมนางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง ลงตรวจจุดทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยในพื้นที่เขตคลองเตย ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  โดยมีนางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา  ลิขิตสารวิทย์ นายณภาคย์  บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากสำนักเทศกิจร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการพูดคุยกับผู้ค้าบริเวณพื้นที่ทำการค้า 6 จุด ดังนี้
                1. หน้าองค์การโทรศัพท์  ถนนพระรามที่ 4
                2. หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ถนนพระรามที่ 4
                3. ซอยไผ่สิงห์โต  ถนนพระรามที่ 4
                4. ปากซอยอรรถกวี (ฝั่ง BMW) ถนนพระรามที่ 4
                5. ซอยสุขุมวิท 18 (บริเวณนี้ไม่มีผู้ค้า)
                6. ปากซอยแสนสุข ถนนพระรามที่ 4
                เพื่อขอความร่วมมือผู้ทำการค้าตามจุดให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณค้าขายให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สุขอนามัย รวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กรุงเทพมหานครกำหนด 

 


Update :  25/01/2566