การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
 
 

               รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล) คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เปิดการประชุม

 


Update :  20/01/2566