15
มี.ค. 2566

ศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ศึกษาดูงานโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม