16
ก.พ. 2566

การประชุมหารือแนวทางจัดทำ Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชุมหารือแนวทางจัดทำ Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักการโยธา