17
ต.ค. 2565

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) คณะที่ 4

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ)
ของหน่วยงานในความรับผิดชอบกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565
09.00 - 10.30 น. สำนักงานเขตพญาไท
10.30 - 12.00 น. สำนักงานเขตดุสิต
13.00 - 14.00 น. สำนักงานเขตวังทองหลาง
14.00 - 15.00 น. สำนักงานเขตดินแดง
15.00 - 16.00 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์