22
ก.ค. 2565

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี "มิติสุขภาพดี" และ "มิติสิ่งแวดล้อมดี"

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี "มิติสุขภาพดี" และ "มิติสิ่งแวดล้อมดี"

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)