23
พ.ค. 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักอนามัย และเตรียมความพร้อมนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของสำนักอนามัย และเตรียมความพร้อมนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)