23
ธ.ค. 2564

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือโครงการ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร (นอกรอบ) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือโครงการ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร (นอกรอบ) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)