20
ม.ค. 2565

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือโครงการ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

การประชุมพิจารณากรอบความร่วมมือโครงการ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)