9
ธ.ค. 2564

การประชุมโครงการความร่วมมือ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประชุมโครงการความร่วมมือ Smart Change ระหว่างกรุงเบอร์ลิน กรุงจาการ์ตา และกรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)