ประชุมหารือแนวทางจัดทำ Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
image
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) นางนทีทิพย์ จึงสมประสงค์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายกิรทัต เจิมจรุง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางจัดทำ Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม. โดยมีคณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมฯ ที่ประชุมได้หารือการเตรียมการจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม. มิติสิ่งแวดล้อมดี จำนวน 21 นโยบาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าฯ กทม. มิติสิ่งแวดล้อม โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และสำนักงานเขต ทั้งนี้ กำหนดจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม Action Plan นโยบายผู้ว่าฯ กทม. มิติสิ่งแวดล้อมดี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566