คลินิกฝากครรภ์ 
• ให้บริการในวันจันทร์  เวลา 13.00 - 15.00 น.  หยุดวันหยุดนขัตฤกษ์
• ผู้รับบริการสามารถน้ำบัตรประชาชนมายื่นบริเวณประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิวแล้วมารอซักประวัติ  ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจปัสสาวะ และรอเข้าพบแพทย์ทำการตรวจครรภ์
• รับฝากครรภ์ในกรณีที่ตั้งครรภ์ปกติเท่านั้น
    -อายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์
    -อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
    -ไม่มีการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ก่อนหน้า
    -ไม่เคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4,000 กรัมมาก่อน
    -ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์
• เมื่อฝากครรภ์อายุครรภ์ครบ  20 สัปดาห์  ท่านต้องไปทำการอัลตราซาวที่โรงพยาบาลเอง
• เมื่อฝากครรภ์อายุครรภ์ครบ  24 สัปดาห์ ท่านต้องไปฝากครรภ์ต่อในโรงพยาบาลที่ท่านจะคลอดบุตร
• ค่าฝากครรภ์  บุคคลที่มีรหัสบัตรประจำตัว 13 หลัก  จะไม่มีค่าใช้จ่าย(ทุกสิทธิ์การรักษา)  ส่งนบุคคลที่ไม่มีรหัสบัตรประจำตัว 13 หลัก  จะมีค่าบริการฝากครรภ์  1200 บาท  และค่ายาตามสิทธิ์ของท่านที่มารับบริการ