คลินิกสัตวแพทย์ กทม.บางเขน
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์  07.30น. - 11.00 น.
หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** เฉพาะบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เปิดให้บริการทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย (07.30น. - 14.30 น.) **

**บริการรายการอื่นๆ เปิดตามวันเวลาที่แจ้งไว้ คือ 07.30น. - 11.00น.**