ชวนฉีดวัคซีนโควิด 19

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566
image

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไปศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดรับ walk in ทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

สอบถามเพิ่มโทร 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ